Velkommen til vår side om orientering

Orientering er en sport hvor man ved hjelp av kart og kompass skal komme seg fra et punk til et annet i en løype i løpet av kortest mulig tid. Deltakere i orientering får et kart med en integrert løype, som de bruker for å navigere seg frem til ulike poster. Alle postene er markert på kartet.

Det hele startet med militær trening i Sverige på slutten av 1800-tallet, og utviklet seg senere til en populær idrett, spesielt i Skandinavia. Det finnes mange forskjellige typer orientering. Noen av disse er kano-, bil-, ski-orientering, og orientering til fots.

Kart og poster

De ulike fargene og tegnene på orienteringskartet har ulik betydning. Her er noen eksempler på farger og tegn for å forklare hvordan et orienteringskart ser ut. Blå er vann, gult er åpne områder, grønn er tett skog, og hvit er åpen skog. En blå stripe er en elv, mens et blått større område er vann. Et jorde vil være beskrevet av et gult område med svarte prikker, mens hogstfelt er symbolisert ved gult område som har hvite prikker.

Vanligvis er det skrevet en beskrivelse av postene for konkurranser i nybegynnerløyper, mens for de avanserte løypene er postene beskrevet som symboler i en tabell. For de som ikke er kjent med orientering kan disse symbolene virke helt gresk, men for de som kan systemer er det veldig lett, og til og med mer presist enn beskrivelser i tekst. En annen fordel med symbolbeskrivelsene er at de er like over hele verden, og kan bli forstått av alle uansett språk.

Ulike konkurranser

De lengste løpene kalles ultra langdistanse, og her kan løypene være rundt 25 km lange for menn, mens for kvinner kan de være rundt 15 til 20 km. Langdistanse er litt kortere. Her er løypene gjerne 12-16 km for menn, og 7-10 km for kvinner. Etter dette har vi mellomdistanse. I disse løpene skal vinnertiden til menn gjerne være rundt 30 minutter. Disse løypene er kun 4-6 km for menn, og for kvinner er det 3-5 km. Kortdistanseløpene, som blir kalt sprint, er veldig nye. Det første verdensmesterskapet ble holdt i 2001, og her forventes vinnertiden å være på mellom 12-15 minutter. I tillegg til disse orienteringsløpene finnes det også nattorientering, stafett, og sprintstafett.

Orientering er en idrett der man kombinerer fysisk utholdenhet med bruk av hjernen for å lese kart. Sporten er flott, ikke bare som idrett og trening, men også for å kunne se flott natur, og å være ute i frisk luft.