Historikk om orientering

Sporten orientering oppsto i Sverige sent på 1800-tallet som en trening av militæret innen navigasjon. Ordet orientering ble først brukt i 1886, og betydde krysning av ukjent område ved hjelp av kart og kompass. Men så vokste orientering i Sverige fra å være militær trening til å bli en sport for sivile. I Norge ble det første offentlige orienteringsløpet holdt i 1897.

Helt fra begynnelsen av, har stedene som blir valgt ut til konkurranser blitt valgt delvis basert på skjønnhet. I det første offentlige løpet som ble avholdt i Sverige, var to av postene historiske kirker. Orienteringsløpene foregår ofte i terreng, og i Skandinavisk opprinnelse betydde dette i skogen. Men det er også vanlig å ha løyper i mer åpne steder, eller blandet terreng. Orientering i byer har faktisk blitt mer og mer vanlig de siste årene.

Idrettens utbredelse

Rundt 1930 ble sporten ekstra populær grunnet oppfinnelsen av billige, men samtidig pålitelige kompass. I 1934 var så mange som en kvart million deltakere i sporten, og orientering hadde spredd seg til flere andre land, blant annet Finland, Sveits, og den gang Sovjetunionen.

Det første nasjonale orienteringsforbudet, Svenska Orienteringsfôrbundet, ble etablert i Sverige i 1936. Etter andre verdenskrig spredte idretten seg rundt om i Europa, i tillegg til i Asia, Nord-Amerika, og Australia. Noe av grunnen til dette var etterkrigsreiser, som gjorde at militære personer brukte orientering som en del av treningsmetoden. Men orientering har forblitt mest populært i Skandinavia.

I Nord-Amerika ble det første orienteringsløpet avholdt i USA i 1941. Konkurransen ble organisert av en besøkende lærer fra Finland, og ble holdt på universitetet Dartmouth i New Hampshire. Den svenske forretningsmannen Björn Kjellström, som flyttet til USA i 1946, hadde etter dette en stor innflytelse på orienterings-sporten i USA. I 1967 opprettet nordmannen Harald Wibye den første orienteringsklubben i de forente stater. Denne klubben, Delaware Valley Orienteering Association, ble 30 år senere den største orienteringsklubben i USA.

Det internasjonale orienteringsforbudet

I 1961 ble det internasjonale orienteringsforbund stiftet i København. Dette er en verdensorganisasjon for orientering, med hovedkontor i Helsingfors. Forbundet hadde per 2016, 56 fullstendige, og 24 assosierende medlemmer. De har ansvar for fire orienteringsdisipliner, og disse er: orientering, skiorientering, presisjonsorientering, og terrengsykkelorientering.

Orientering i Norge

I 1934 ble orientering som en idrett organisert som et utvalg i Norges Friidrettsforbund, og i 1945 ble Norges Orienteringsforbund stiftet. I dag har forbudet over 23.000 medlemmer. Årlig blir det i Norge avholdt ca. 1000 konkurranser som er åpne for alle.